Instrukcja Obsługi

 Instrukcja eksploatacji i obsługi zamkna HOVA BOX („Produkt”)


1. UWAGI OGÓLNE 

 • Producentem Hova Box jest Kamet S.A. z siedzibą w Reńskiej Wsi, pod adresem ul. Reński Koniec 14, 47-208 Reńska Wieś, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000374967, NIP: PL7491946930, kapitale zakładowym: 262.064,00 zł w całości opłaconym („Producent”).
 • Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się szczegółowo z niniejszą instrukcją eksploatacji Produktu. 
 • Użytkownik Produktu winien stosować się do zasad określonych w niniejszej instrukcji.
 • Produkt przeznaczony jest do odbierania paczek i przesyłek. 
 • Produkt powinien być wykorzystywany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Wraz z Produktem dostarczana jest także Karta Techniczna Produktu określająca m.in. właściwości techniczne Produktu. Użytkownik może zapoznać się z Kartą Techniczną Produktu w wersji elektronicznej także na stronie www.hova.design.
 • Użytkownik jest zobowiązany do poinformowania kuriera, bądź listonosza, który ma dostarczyć paczkę lub przesyłkę do Hova Box o dokładnym działaniu Produktu. 
 • Produkt powinien być użytkowany jedynie na użytek własny. Produkt nie jest przeznaczony do dalszej odsprzedaży.

 

2. ZASADY UŻYTKOWANIA

A. UWAGI OGÓLNE 

 • Produkt przystosowany jest do użytkowania na zewnątrz pomieszczeń.
 • Produkt może być użytkowany po jego zamontowaniu zgodnie z wytycznymi wskazanymi w Karcie Technicznej Produktu.
 • Do Produktu nie można wkładać paczek lub przesyłek, których łączne gabaryty i waga  przekraczają limity określone w Karcie Technicznej Produktu. 
 • Na Produkcie nie należy stawiać przedmiotów o ciężarze większym od połowy nośności Produktu, która została wskazana w Karcie Technicznej Produktu. 
 • Przesyłki i paczki należy wkładać do Produktu za pośrednictwem drzwiczek. 
 • Drzwiczki Produktu nie mogą być obciążane masą przekraczającą 1kg.
 • Drzwiczki Produktu nie mogą być otwierane w sposób, gdy kąt ich otwarcia przekracza 90stopni lub do oporu układu zawiasowego.

 

B. MONTAŻ

 • Produkt zawsze musi być przymocowany do podłoża zgodnie z instrukcją montażu Produktu.
 • Produkt może być zamontowany jedynie w miejscu, które pozwala na jego bezpieczne użytkowanie, tj. dostęp dla listonosza i kuriera oraz użytkownika Produktu, który nie zagraża  bezpieczeństwu tych osób oraz osób trzecich. 
 • Produkt może zostać przytwierdzony, w zależności od modelu Produktu, do różnego rodzaju podłoża: grunt z trawą, beton, kamień, cegła pełna, cegła pustak.
 • Produkt nie może zostać zamontowany i nie można go użytkować w odległości mniejszej niż:    
  1. 2 metry od wszystkich źródeł ciepła ;
  2. 1 metr od drogi publicznej;
  3. 2 metry od skarp i otworów w ziemi; 
 • Produkt może być zamontowany i użytkowany w środowisku agresywnym lub wilgotnym, a także w skrajnych warunkach  klimatycznych, według testów chemicznych: test tropikalny DIN EN ISO 6270-2; test w komorze solnej DIN EN ISO 9227.
 • Proces montażu powinien odbywać się według instrukcji montażu, dołączonej do Produktu i odpowiednio do danego modelu Produktu. 
 • Należy zweryfikować rodzaj podłoża w celu zastosowania odpowiedniego systemu montażowego przed rozpoczęciem montażu. 
 • Produkt jest gotowy do użytkowania dopiero po dokonaniu jego montażu na podłożu zgodnie z Instrukcją montażu Produktu.

C. ZAMEK ELEKTRYCZNY

 •  Elementem Produktu jest zamek elektryczny na szyfr. Zamek służy zabezpieczeniu przechowywania przesyłek i paczek w produkcie Produktu.
 •  Zamek elektryczny jest zasilany przez 2 baterie AA. Z Produktem dostarczane są jedynie 2 sztuki baterii. W pozostałym zakresie baterie zapewnia użytkownik Produktu. Użytkownik powinien kontrolować poziom zasilania zamka elektrycznego. Czerwona migająca dioda na zamku elektrycznym informuje o zasilaniu na wyczerpaniu.
 • Dostarczony Produkt zawiera podstawowy kod dostępu użytkownika (22 44)  oraz podstawowy kod główny (11 33 55 77). Kody te są identyczne dla wszystkich Produktów, wyposażonych w zamek elektryczny.  Kody te służą otwieraniu zamka, a tym samym Produktu i mogą być zmieniane.
 • Przed rozpoczęciem użytkowania Produktu użytkownik powinien zmienić fabryczny kod główny i kod dostępu.  
 • W celu zmiany kodu głównego należy nacisnąć przycisk z symbolem kluczyka, znajdujący się w górnej części zamka, następnie wybrać stary kod główny, po czym z klawiatury wybrać 01, kontynuując wybrać nowy (8. cyfrowy) kod główny i na końcu potwierdzić swój wybór poprzez ponowne go wybranie. 
 • W celu zmiany kodu użytkownika należy nacisnąć przycisk z symbolem kluczyka, znajdujący się w górnej części zamka, następnie wybrać stary kod użytkownika, po czym z  klawiatury wybrać 02, kontynuując wybrać nowy (4. cyfrowy) kod użytkownika i na końcu potwierdzić swój wybór poprzez ponowne wybranie tego samego kodu. 
 • Zamek elektryczny można stosować w trybie prywatnym, w którym ma zastosowanie kod  4. cyfrowy (kod dostępu użytkownika) albo publicznym, w którym ma zastosowanie kod  8. cyfrowy (kod główny).
 •  W celu wybrania trybu publicznego, należy wybrać przycisk z symbolem kluczyka, następnie wybrać kod główny, po czym wybrać 08. Powoduje usunięcie istniejących kodów użytkownika. 
 • W celu wybrania trybu prywatnego, należy wybrać przycisk z symbolem kluczyka, następnie wybrać kod główny, po czym wybrać 09, na koniec ustawić nowy kod użytkownika. 
 •  W celu usunięcia kodu użytkownika należy wybrać w trybie publicznym kod główny. Po wybraniu kodu głównego zamek elektryczny się samoczynnie odblokuje.  
 • W celu odblokowania zamka należy wybrać:   
  1. kod główny w trybie publicznym oraz prywatnym (powoduje to usunięcie kodu użytkownika w trybie publicznym);
  2. kod użytkownika w trybie prywatnym.
 • W celu zamknięcia zamka należy po domknięciu drzwiczek przekręcić rygiel. Zablokowanie nastąpi automatycznie w przeciągu 4 sekund. 
 • W celu ustawienia trybu czasowego kodu użytkownika w trybie prywatnym, należy wybrać przycisk z symbolem kluczyka, następnie wybrać kod główny, po czym wybrać 14, na końcu wybrać kod, który odpowiada poszczególnym okresom czasu. 
 • W celu deaktywowania trybu czasowego kodu użytkownika w trybie prywatnym, należy wybrać przycisk z symbolem kluczyka, następnie wybrać kod główny, po czym wybrać 15. 
 • W celu ustawienia dźwięku naciskania klawiszy, należy wybrać klawisz z symbolem kluczyka, następnie wybrać kod główny, po czym wybrać 12. 
 • W celu deaktywowania dźwięku naciskania klawiszy, należy wybrać klawisz z symbolem kluczyka, następnie wybrać kod główny, po czym wybrać 13. 
 •  W celu ustawienie trybu czasowego otwierania się zamka, w trybie publicznym, należy wybrać przycisk z symbolem kluczyka, następnie wybrać kod główny, po czym wybrać 16, na końcu wybrać kod czasowy. 
 • W celu deaktywowania trybu czasowego otwierania się zamka, w trybie publicznym, należy wybrać przycisk z symbolem kluczyka, następnie wybrać kod główny, po czym wybrać 17. 
 • W celu ustawienia trybu automatycznego usuwania się kodu użytkownika po określonym czasie w trybie publicznym, należy wybrać przycisk z symbolem kluczyka, następnie wybrać kod główny, po czym wybrać 26, na końcu wybrać kod czasowy, przy czymkod czasowy 001 odpowiada 1. minucie. 
  • kod czasowy 010 odpowiada 10. minut. 
  • kod czasowy 030 odpowiada 30. minutom 
  • kod czasowy 060 odpowiada godzinie. 
  • kod czasowy 480 odpowiada 8. godzinom. 
  • kod czasowy 720 odpowiada 12. godzinom. 
  • kod czasowy 999 odpowiada 16. godzinom i 39. minutom. 
  • kody czasowe są obarczone błędem +/- 10%. 
 • W celu dezaktywowania trybu automatycznego usuwania się kodu użytkownika po określonym czasie w trybie publicznym, należy wybrać przycisk z symbolem kluczyka, następnie wybrać kod główny, po czym wybrać 27. 
 • Baterie zasilające podlegają okresowej wymianie po pojawieniu się czerwonej, migającej diody podczas obsługi zamka.
 • Aby wymienić baterie w zamku elektrycznym należy otworzyć drzwiczki Produktu, odkręcić śrubokrętem śruby mocujące obudowę zamka oraz rygiel.
 • Zużyte baterie należy złożyć tylko i wyłącznie w punktach zbierania zużytych baterii.
 • Zabrania się wyrzucania zużytych baterii do pojemników na odpady ogólnego przeznaczenia.
 • Należy zaaplikować nowe baterie zgodnie z oznaczeniami na obudowie.
 • Montaż wykonać w ten sam sposób.
 • Po każdym zdemontowaniu zamka elektrycznego umieścić uszczelkę dołączoną do zestawu w miejscu pierwotnym. Ilustracja poniżej: 

 D. ZASADY KONSERWACJI PRODUKTU 

 • Produkt powinien być utrzymywany w czystości.
 • Nie dopuszcza się stosowania środków zawierających rozpuszczalniki i detergenty. Do konserwacji powłoki lakierniczej dopuszcza się ciśnieniowe mycie wodą.
 • Produkt należy chronić przed zabrudzeniami takimi jak: tłuszcze, smar itp. W
  przypadku zabrudzeń stosować odpowiednie preparaty do czyszczenia, tj. zalecany jest płyn do mycia szyb lub naczyń dobrej jakości.
 • Produkt powinien być konserwowany w następujący sposób: stosować wyłącznie lekko wilgotną miękką tkaninę z dodatkiem płynu do mycia szyb lub naczyń. Nie należy używać aktywnych środków chemicznych (np. usuwających kamień, rdzę, preparatów wybielających, środków do czyszczenia ceramiki etc.)
 • Graffiti usuwać z powierzchni niezwłocznie po pojawieniu się.
 • Wykonać próby w celu dobrania odpowiedniego środka do usuwania graffiti.
 • Oczyszczane powierzchnie dokładnie spłukać wodą.
 • Unikać dłuższego działania środka do usuwania graffiti na powłokę.
 • Zalecany środek do usuwania graffiti: Elite 007 firmy Crous Chemicals GmbH; Socostrip T4210P firmy Socomore; Bonderite S-ST 1302 i Bonderite C-MC 400 firmy Henkel AG lub inne nieścierne środki czyszczące.
 • Produkty wymaga cyklicznego sprawdzenia wszystkich połączeń montażowych we własnym
  zakresie.

3. DZIAŁANIA ZABRONIONE

 • Zabrania się:
 1. użytkowania Produktu bez dokonania jego montażu;
 2. montażu w inny sposób, jak ten opisany w instrukcji montażowej;
 3. montażu w miejscach niedozwolonych;
 4. udostępniania kodu dostępu do zamka elektrycznego osobom niepowołanym; 
 5. samodzielnego dokonywania napraw Produktu (za wyjątkiem wymiany baterii); 
 6. demontażu jakichkolwiek uszczelnień, w jakie jest wyposażony Produkt (za wyjątkiem wymiany baterii);
 7. modyfikacji lub prób modyfikacji Produktu;
 8. ingerencji mechanicznej w Produkt (np. samodzielnego przycinania, robienie
  otworów w powierzchni Produktu);
 9. instalacji w lub na Produkcie elementów (np. mechanizmów) obcych;
 10. doprowadzania do działania na powłokę Produktu temperatury powyżej 60 stopni C lub substancji żrących; 
 11. doprowadzania do przesuwania po powierzchni Produktu elementów ostrych, które mogą powodować zarysowania;
 12. uderzania lub kopania Produktu;
 13. korzystania z Produktu przez osoby małoletnie pozostające poza opieką osób dorosłych;
 14. pozostawiania w zamku elektrycznym zużytych baterii – baterie należy regularnie wymieniać na nowe celem uniknięcia ryzyka ich wylania i nieprawidłowej pracy zamka. Zużytych baterii nie należy mieszać z innymi odpadami. Zalecane jest używanie wyłącznie baterii alkalicznych renomowanych producentów. Nie należy pozostawiać baterii poza urządzeniem bez nadzoru. Mogą one zostać połknięte przez dzieci lub zwierzęta domowe. Jeśli coś takiego się zdarzy, należy natychmiast sprowadzić lekarza. Baterii nie można ładować, zwierać ani wrzucać do ognia. Zachodzi ryzyko pożaru i wybuchu! 
 • Niedopuszczalne jest umieszczanie w Produkcie:
 1. Produktów, których objętość lub waga przekracza maksymalne dopuszczane gabaryty przesyłek i paczek wskazane w karcie technicznej Produktu;
 2. przedmiotów pochodzących z przestępstwa,
 3. pieniędzy,
 4. broni, amunicji i innych materiałów wybuchowych lub łatwopalnych (w tym broni w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji z wyłączeniem: pistoletów hukowych, startowych i alarmowych oraz amunicji do tych pistoletów, o ile nie są bronią palną w rozumieniu tej ustawy,
 5. substancji chemicznych lub ich mieszanin oferowanych na rynku (np. tzw. dopalacze), a także środków o właściwościach wybuchowych, łatwopalnych, utleniających, drażniących, żrących, uczulających, rakotwórczych, mutagennych oraz działających szkodliwie na rozrodczość, mogących spowodować zagrożenie dla zdrowia, życia ludzkiego lub szkody majątkowe,
 6. narkotyków i substancji psychotropowych,
 7. artykułów szybko psujących się i wymagających szczególnych warunków transportu (w tym wydzielających woń lub płyn),
 8. martwych lub żywych zwierząt i roślin,
 9. zwłok ludzkich, organów ludzkich lub/i zwierzęcych.


4. UWAGI KOŃCOWE. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 • Producent nie bierze odpowiedzialności za paczki/przesyłki zamieszczane w Produkcie.
 • Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku udostępnienia kodu do zamku Produktu osobom trzecim.
 • Producent nie odpowiada  za błędny dobór Produktu do podłoża dla montażu wskazanym jako miejsce montażu Produktu, jeśli wynika z faktu zamówienia niewłaściwego Produktu do wskazanego podłoża przez użytkownika (pod warunkiem poinformowania o tym fakcie użytkownika przed montażem Produktu). Rodzaje modeli (linii) Produktu dedykowane do danego rodzaju podłoża dostępne są pod adresem: https://hova.design/#produkty 
 • W przypadku poinformowania użytkownika przez Producenta o zagrożeniach związanych z żądanym montażem Produktu, odpowiedzialność Producenta za szkody jest wyłączona jeśli Produkt został zamontowany na wyłączne życzenie użytkownika.

DO ŚCIĄGNIĘCIA: INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Hova Box

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl